Chór Towarzystwa Śpiewaczego Lutnia ze Strumienia

image

Towarzystwo Śpiewacze Lutnia zostało założone we wrześniu 1918 roku, na dwa miesiące przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Inicjatorami byli nauczyciele szkoły powszechnej pod przewodnictwem Jana Orszulika, którego imieniem nazwano później stowarzyszenie. Dzięki Towarzystwu powstawały w Strumieniu zespoły instrumentalne, wokalne i orkiestry, ale najbardziej widoczna była jednak działalność chóru.

Lutnia skupia w swych szeregach ludzi w różnym wieku i różnej profesji. Ogromna większość z nich to uprzedni członkowie renomowanego chóru szkolnego ze Strumienia, który działa tam od 1932 roku.

Dyrygentami Lutni w przeszłości byli: Jan Orszulik, Fryderyk Hawerland (ponad 20 lat), Marian Wójtowicz oraz Krzysztof Wójtowicz, który przekazał zespół Barbarze Garus. Stałym akompaniatorem od 1970 roku jest Maria Sladek.

Na repertuar chóru składają się utwory muzyki sakralnej i świeckiej z różnych epok - od średniowiecza do współczesności, kompozytorów polskich i zagranicznych a także utwory muzyki ludowej i rozrywkowej.

Wieloletnia działalność Towarzystwa była możliwa dzięki zaangażowaniu chórzystów i ich rodzin oraz wsparciu lokalnej społeczności. W latach 1956-1989 miejscowa Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska udziela Lutni wszechstronnej pomocy organizacyjnej, lokalowej i finansowej, a od 1990 roku patronat nad Towarzystwem obejmuje Urząd Miasta i Gminy w Strumieniu. Niebagatelne znaczenie ma też współpraca z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury i miejscowymi szkołami oraz wsparcie organizacyjno-finansowe proboszcza parafii strumieńskiej. Od 2002 roku Towarzystwo działa jako stowarzyszenie posiadające osobowość prawną, od 2004 posiada również status organizacji pożytku publicznego.

Wielokrotnie w swej historii, odnosząc wspaniałe sukcesy artystyczne, Lutnia zaznaczyła swą obecność na kulturalnej mapie Polski. Chór kilkakrotnie gościł na antenie PR i TVP, występował poza granicami kraju (Austria, Czechy, Słowacja, Węgry).

Za całokształt działalności i osiągnięć artystycznych oraz zasługi w krzewieniu kultury muzycznej Towarzystwo było wielokrotnie wyróżniane nagrodami i odznaczeniami państwowymi szczebla wojewódzkiego i centralnego.

Udział w ważniejszych imprezach, nagrody:
● Zawody Śpiewacze Związku Śląskich Kół Śpiewaczych, Bielsko-Biała (1939) - I miejsce
● Centralny Przegląd Amatorskich Zespołów Artystycznych, Warszawa (1958) - III miejsce
● Centralny Przegląd Amatorskich Zespołów Artystycznych, Opole (1960) - II miejsce
● Wojewódzkie Przeglądy Amatorskich Zespołów Artystycznych GS SCh (1974-1991) - I miejsca i nagrody specjalne (corocznie)
● Wojewódzki Przegląd Amatorskich Zespołów Artystycznych GS SCh, Częstochowa (1975)- II miejsce
● Wojewódzki Przegląd Chórów, Strumień (1979) - I miejsce
● Konkurs Chórów Polski Południowej, Strumień (1980) - III miejsce
● Konkurs Chórów Polski Południowej, Strumień (1981) - III miejsce
● Konkurs Chórów Polski Południowej, Strumień (1982) - II miejsce
● Konkurs Chórów Polski Południowej, Strumień (1984) - I miejsce
● Międzynarodowy Festiwal Chóralny im. A. Skrobola, Jastrzębie-Zdrój (1996) - I miejsce i Puchar Prezydenta Miasta Jastrzębia
● Górnośląskie Konfrontacje Chóralne, Katowice (1997) - I miejsce
● Ogólnopolski Festiwal Pieśni Chóralnej Kolędy i Pastorałki, Myślenice (1998) - III miejsce
● Ogólnopolski Festiwal Muzyki Religijnej im. S. Ormińskiego, Rumia (1998) - II miejsce
● Ogólnopolski Festiwal Polskiej Pieśni Chóralnej, Katowice (1998) - II miejsce
● Konkurs Chóralny Tyskie Wieczory Kolędowe (1999) - I miejsce
● Ogólnopolski Festiwal Pieśni Chóralnej Kolędy i Pastorałki, Myślenice (2000) - II miejsce
● Konkurs Chóralny 1. Ogólnopolskich Dni Muzyki Sakralnej im. G.G. Gorczyckiego, Bytom (2000) - Złote Pasmo i Puchar Christiana Cilitas
● Konkurs Chóralny Tyskie Wieczory Kolędowe (2001) - I miejsce
● 5. Festiwal Pieśni Maryjnej Magnifikat, Piekary Śląskie (2001) - I miejsce i Puchar Prezydenta Piekar Śląskich
● Międzynarodowy Konkurs Chórów Gaude Cantem im. Kazimierza Fobera, Bielsko-Biała (2001) - Złoty Dyplom i I nagroda
● Ogólnopolski Festiwal Polskiej Pieśni Chóralnej, Katowice (2002) - I miejsce i Puchar Ministra Kultury oraz nagroda dla najlepszego dyrygenta dla Krzysztofa Wójtowicza
● 2. Konkurs Chórów Śląskich, Ustroń (2004) - I miejsce oraz Nagroda Specjalna im. Emila Fobra
● Ogólnopolski Festiwal Pieśni Chóralnej Kolędy i Pastorałki, Myślenice (2006) - I miejsce oraz Nagroda Księdza Arcybiskupa Stanisława Dziwisza
● Międzynarodowy Konkurs Chórów Gaude Cantem im. Kazimierza Fobera, Bielsko-Biała (2006) - Złoty Dyplom i I nagroda w kategorii chórów mieszanych
● Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej, Białystok-Hajnówka (2007) - II miejsce


komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz

Facebook