Dziecięcy Zespół Regionalny Mały Haśnik

image

Tradycje górali Beskidu Żywieckiego kultywowane są przez Dziecięcy Zespół Regionalny Mały Haśnik, który powstał jesienią 1998 roku. W jego skład wchodzi około 80 dzieci - uczniów szkół w Żabnicy i Węgierskiej Górce. Łączy ich wspólna pasja, zamiłowanie do folkloru, tańca, śpiewu i tradycji swojej ziemi.

W repertuarze grupy znajdują się dziecięce zabawy i gry ludowe: „Śtyry konty a piec pionty”, „Mosty”, „Ty go mos” oraz charakterystyczne dla górali żywieckich tańce, jak obyrtka, koło, koń, siustany i hajduk.

Mały Haśnik prezentuje bogaty repertuar śpiewu i tańców swojego regionu, starając się zachować ich tradycyjną formę. W programach zespołu bardzo często wykorzystywane są elementy dawnych zwyczajów i obrzędów: „Wiosnom na polanie” lub „W świentego Scepona”.

W czasie świąt Bożego Narodzenia w dzień św. Szczepana dzieci chodzą „po kolyndzie”. Zwyczaj ten prezentują również podczas Godów Żywieckich.

Mały Haśnik występuje na licznych imprezach folklorystycznych o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej, zdobywając najwyższe nagrody.

Zespołowi towarzyszy czteroosobowa kapela, w skład której wchodzą m.in. heligonka, skrzypce i kontrabas. W swoim repertuarze posiada piękne żabnickie melodie: polki, obyrtki, baciarki.


komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz

Facebook