Grupa Śpiewacza Małokończanie z Kończyc Małych

image
  • Grupa Śpiewacza Małokończanie z Kończyc Małych
  • 43-410 Zebrzydowice
  • ul. Ks. Janusza 21
  • tel.: 32 469 33 34
  • www.gok.zebrzydowice.pl

Regionalny Zespół Śpiewaczy Małokończanie, działający w Gminnym Ośrodku Kultury w Zebrzydowicach, powstał w 1984 roku z inicjatywy Marii Grim, przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich. Od 1984 do 1999 grupę prowadził Stanisław Kania, a od jesieni 1999 do chwili obecnej Małokończanie pracują pod kierownictwem Urszuli Wierzgoń – wieloletniego członka zespołu. Zespół zdobywał czołowe miejsca na różnych przeglądach, konkursach i festiwalach folklorystycznych, a w 2014 roku został wyróżniony Złotą Honorową Odznaką „Zasłużony dla Województwa Śląskiego”.


Dorobek grupy śpiewaczej został udokumentowany w pracy magisterskiej napisanej na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie pod kierunkiem prof. dr hab. Krystyny Turek. Została wydana również płyta zespołu pod tytułem „W tych naszych Kończycach”.

powiązane miejsca kultury:


komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz

Facebook