Ludowy Zespół Śpiewaczy Ożarowianki

image
  • Ludowy Zespół Śpiewaczy Ożarowianki
  • 42-624 Tąpkowice
  • ul. Zwycięstwa 17
  • tel.: (32) 285 72 93
  • www.biok.pl
  • osbik@vp.pl

Zespół Śpiewaczy Ożarowianki został założony w 1979 roku. Śpiewa pieśni ludowe oraz kolędy. Corocznie bierze udział w przeglądach zespołów folklorystycznych w Chorzowie, Przeczowie, Kłomnicach oraz w Będzinie.

W latach 1981-1984 zespół występował wspólnie z orkiestrą dętą pod przewodnictwem Mariana Klimczyka. W 1983 roku chór przekształcił się w zespół folklorystyczny i przyjął nazwę Ludowy Zespół Śpiewaczy Ożarowianki. W swoim repertuarze oprócz piosenek miał odtąd również prezentacje zwyczajów i obrzędów ludowych.
W latach 1985-1987 zespół nie tylko śpiewał, ale i tańczył. Instruktorem grupy był wówczas Wacław Wolny, a choreografem Anna Szymańska. Wielkim wydarzeniem z tego okresu było nagranie audycji dla Polskiego Radia.

 

Aktualnie kierownikiem zespołu jest Aniela Trefon.


komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz

Facebook