Regionalny Zespół Ludowy Jaworznik

Inicjatorką powstania zespołu Jaworznik była Felicja Walaszczyk. Jego nazwa pochodzi od małej strugi przepływającej przez Żychcice. Grupa nie powstałaby, gdyby nie tradycje życheckiego chóru Koła Gospodyń Wiejskich sięgające 1930 roku.

Zespół koncertował we Francji, Czechach, Niemczech, na Ukrainie. Nagrywał dla Polskiego Radia w Katowicach, Szczecinie, Łodzi, Lublinie i Warszawie; dla TVP w Katowicach, a także filmy dla telewizji japońskiej i węgierskiej. Posiada własną kasetę repertuarową.

Członkowie Jaworznika piszą o sobie: „Jesteśmy zespołem powstałym z umiłowania tradycji i kultury ludowej naszych przodków. Mamy bowiem szczęście zamieszkiwać w szczególnie bogatym w różnorodne formy folkloru regionie, jakim od niepamiętnych czasów było pogranicze ziem śląskiej i małopolskiej. Żychcice, Rogoźnik, Bobrowniki, Piekary Śląskie, Sączów czy Siemonia - niegdyś samodzielne typowe wioski, dzisiaj integralne części środowiska wielkoprzemysłowego - stanowią kolebkę niezliczonych pieśni, melodii, tańców i obrzędów ludowych. To bogactwo życia duchowego i społecznego naszych przodków pragniemy ochronić dla przyszłych pokoleń”.

Działa również zespół Mały Jaworznik.

Udział w ważniejszych imprezach, nagrody:
● Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Śląskiego (1995)
● Międzynarodowy Przegląd Zespołów Folklorystycznych Złoty Kłos, Zebrzydowice (1999) - II miejsce w kategorii obrzędy
● Międzynarodowy Przegląd Zespołów Folklorystycznych Złoty Kłos, Zebrzydowice (2000) - II nagroda dla zespołu śpiewaczego
● Wojewódzki Przegląd Zespołów Obrzędowych, Katowice (2001) - II nagroda
● Nagroda Burmistrza Miasta Bierunia za widowisko „Wesele” (2002)
● Tygodzień Kultury Beskidzkiej (2003) - dyplom za propagowanie folkloru
● Festiwal Międzyzdrojskie Barwy Jesieni, Międzyzdroje (2003) - III nagroda
● Ogólnopolski Festiwal Widowisk Weselnych, Węgrów (2004) - IV nagroda
● Festiwal Międzyzdrojskie Barwy Jesieni, Międzyzdroje (2004) - II nagroda
● Spotkania Artystyczne Seniorów, Międzyzdroje (2004) - II miejsce
● Spotkania Artystyczne Seniorów, Międzyzdroje (2005) - I miejsce za program artystyczny z piosenką morską oraz Nagroda Burmistrza Międzyzdrojów (akredytacja na kolejny konkurs)


komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz

Facebook