Regionalny Zespół Pieśni i Tańca Bestwina

image

Regionalny Zespół Pieśni i Tańca Bestwina powstał w 1970 roku z inicjatywy ówczesnego kierownika Świetlicy Gromadzkiej i Klubu Rolnika, Andrzeja Żaczka przy wsparciu Kazimiery Moś z Powiatowej Poradni Kulturalno-Oświatowej w Bielsku-Białej. Nieco wcześniej, bo w lutym 1969 roku powstała kapela zespołu, której głównymi inicjatorami byli Eugeniusz Niemczyk oraz Franciszek Stasicki. Pierwszy występ Bestwiny w rodzimej miejscowości odbył się 5 kwietnia 1970 roku.

RZPiT Bestwina powstał w celu pielęgnowania i promowania folkloru regionu Bestwiny, czyli pogranicza śląsko-małopolskiego. W jego repertuarze odnaleźć można inscenizacje tutejszych obyczajów i obrzędów, na przykład widowiska: „Hej kolęda, kolęda”, „Wyszkubowiec u Jantoszka na Podkępiu” o skubaniu pierza, „Zabawa u Goca na Rzycznym”, „Jak to drzewiej bywało” o weselu bestwińskim czy „Puszczanie wianków”. Wykonuje również kilkanaście tańców charakterystycznych dla tego regionu jak na przykład gołąbek, jawiszowski, szotyska. Śpiewa lokalne pieśni, piosenki i przyśpiewki ludowe. W repertuarze ma także barwny folklor ziemi lubelskiej i krakowskiej. Prezentuje ponadto kolędy i pastorałki z różnych regionów Polski.

Zespół wielokrotnie był laureatem przeglądów folklorystycznych o zasięgu powiatowym, wojewódzkim oraz ogólnopolskim. Do najważniejszych imprez, w których brał udział należy zaliczyć Tydzień Kultury Beskidzkiej, Wojewódzki Przegląd Zespołów Folklorystycznych i Kapel Ludowych Wici w Chorzowie i Spotkania pod Brzymem w Pszczynie. Kilkakrotnie brał udział w nagraniach radiowych emitowanych w warszawskiej rozgłośni radiowej oraz występował w studiu TVP3 Katowice w programie „Na ludową nutę”. Ponadto uczestniczył w Ogólnopolskich Konfrontacjach Ruchu Artystycznego Młodzieży w Myślcu niedaleko Starego Sącza, Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych w Płocku, w Międzynarodowym Przeglądzie Zespołów Regionalnych w Zebrzydowicach, Festiwalu Górali Polskich w Żywcu i wielokrotnie w Przeglądach Wiejskich Zespołów Artystycznych i Obrzędowych w Będzinie, Brennej i Żywcu.

Od 2000 roku w ramach zespołu działa grupa wokalna, skupiająca najmłodszych członków. W ciągu krótkiego czasu zdobyła kilka nagród i wyróżnień na przeglądach Złota Kotewka i Złoty Kłosik w Rybniku-Boguszowicach oraz Saga w Bielsku-Białej.

Regionalny Zespół Pieśni i Tańca Bestwina odwiedził ponad 90 miejscowości. Kilkakrotnie był poza granicami Polski: w Austrii, Czechach, Słowacji i na Węgrzech, dając około 600 koncertów.

W 2002 roku został ufundowany i poświęcony sztandar, a grupa obrała za patrona św. Szczepana. W roku 2005 zespół obchodził 35-lecie swojej działalności.

W czasie wielu lat działalności grupy nawiązało się wiele trwałych przyjaźni oraz skojarzyło się około 30 par małżeńskich. Zespół jest dużą, wielopokoleniową rodziną. Spotykają się w nim ojciec z synem i babcia z wnuczką. Najmłodsza osoba w zespole ma 12 lat, a najstarsza ponad 75 lat. Obecnie choreografem jest Krystyna Mirocha, a kapelmistrzem Jan Polak.


komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz

Facebook