Regionalny Zespół Pieśni i Tańca Cepelia Fil-Wilamowice

image

Podstawę repertuaru zespołu stanowią tańce i przyśpiewki zaczerpnięte z obyczajów kultywowanych w Wilamowicach przez mieszkańców miasteczka, potomków osadników przybyłych na teren Polski z ziem flamandzkich na początku XIII wieku. Grupa w swoim repertuarze posiada również folklor z innych regionów Polski: suitę tańców cieszyńskich oraz tańce narodowe: krakowiaka, poloneza i oberka.

Zespół działa przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Wilamowicach. Patronat sprawuje Fundacja Cepelia - Polska Sztuka i Rękodzieło z Warszawy. Grupa należy do CIOFF. Jej kierownikiem i założycielką jest Jolanta Danek, absolwentka Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego.

Cepelia Fil-Wilamowice wielokrotnie reprezentowała Polskę na Międzynarodowych Spotkaniach Folklorystycznych. Występowała w wielu krajach (Belgia, Chorwacja, Czechy, Francja, Holandia, Litwa, Słowacja, Szwecja, Turcja, Węgry, Włochy). Swój program prezentowała między innymi podczas Tygodnia Kultury Beskidzkiej czy na Międzynarodowym Festiwalu Mniejszości Narodowych i Grup Etnicznych Europa bez Granic w Legnicy.

Udział w ważniejszych imprezach, nagrody:
● Nagroda im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej” (2000)
● Dyplomy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Za zasługi w upowszechnianiu kultury ludowej” (1998, 2002)
● Srebrny Medal „Zasłużony dla Cepelii” (2002)
● Światowy Festiwal Folkloru, Włochy, Santa Gorizia (2000) - Oscar Folkloru
● Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny, Stambuł (2007) - nagroda specjalna


komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz

Facebook