Śląski Ludowy Zespół Śpiewaczy „Zawodzianki”

image

Śląski Ludowy Zespół Śpiewaczy „Zawodzianki”  powstał w maju 2011 roku  z inicjatywy Stanisława Wodnickiego – kierownika artystycznego Zespołu Akordeonistów Katowice-Kleofas oraz  mieszkanek Zawodzia. Kilka aktywnych kobiet stworzyło grupę śpiewaczą, która z czasem nabrała doświadczenia i przekształciła się  w Śląski Ludowy Zespół Śpiewaczy. Nazwa Zespołu wzięła się od dzielnicy,  w której mają siedzibę i ćwiczą „Zawodzianki”. 

 

Zespół wielką dbałość przywiązuje w prezentowanym programie do gwary śląskiej, muzyki i stroju ludowego. W ciągu 5-lecia swojej działalności „Zawodzianki” zdobyły wiele nagród i wyróżnień, biorąc udział w przeglądach, festiwalach i konkursach w Regionie jak i na terenie kraju. Swoim udziałem wzbogacają również wiele imprez o charakterze religijnym czy patriotycznym i występują na scenie Domu Kultury.

Prezesem Zespołu jest Helena Folwaczna, kierownikiem artystycznym Stanisław Wodnicki.

powiązane miejsca kultury:


komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz

Facebook