Zespół Akordeonistów Katowice-Kleofas

image

Zespół Akordeonistów Katowice-Kleofas powstał w 1988 roku przy nieistniejącej dziś Kopalni Węgla Kamiennego Katowice. Skupia artystycznie uzdolnioną śląską młodzież, dzieci górników. Młode, wywodzące się z grupy talenty często kształcą się dalej w szkołach muzycznych lub innych wyższych uczelniach artystycznych. Zespół pielęgnuje śląski folklor i dawne tradycje górnicze. Występuje w strojach ludowych. Jego założycielem i twórcą programu artystycznego jest Stanisław Wodnicki, muzyk i folklorysta. Od listopada 2003 roku grupa pracuje pod patronatem Miejskiego Domu Kultury Zawodzie w Katowicach.


komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz

Facebook