Zespół Dziecięcy Leśnica

W 1975 roku w Szkole Podstawowej nr 3 w Brennej-Leśnicy powstało 16-osobowe kółko taneczne. Pod koniec 1981 roku przekształciło się w dziecięcy zespół folklorystyczny, którego kierownikiem muzycznym była Krystyna Hałat, a choreografem Olga Heller. Przy zespole działała także akompaniująca mu kapela, w skład której wchodzili bracia Moskałowie - Bolesław, Paweł i Stanisław, dawni uczniowie szkoły w Leśnicy. Pierwszy występ grupy odbył się na Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Artystycznych w Oświęcimiu w 1982 roku, gdzie otrzymali wyróżnienie III stopnia.

W następnych latach opiekunki zespołu przeprowadzały wywiady na temat obrzędów i dawnych zwyczajów z najstarszymi mieszkańcami Brennej. Nagrywały ich przyśpiewki i pieśni. W ten sposób poszerzały jego repertuar.

W 1984 roku miał miejsce kolejny występ na Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Artystycznych w Żywcu, gdzie zdobyli wyróżnienie II stopnia. W 1985 roku przygotowali widowisko „Gronie nasze gronie” i wzięli udział w 12. Karpackim Festiwalu Piosenek Regionalnych w Rabce. W latach 1988-2007 dzieci brały udział w Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych w Bielsku-Białej, Żywcu, Oświęcimiu oraz w Suchej Beskidzkiej, gdzie zdobywały wyróżnienia II i III stopnia. Od 1989 roku zespół był prowadzony już samodzielnie przez Olgę Heller.

Od 1997 roku prowadząca organizowała podczas świąt Bożego Narodzenia chodzenie po kolędzie w strojach regionalnych. Dzieci z odpowiednimi rekwizytami odwiedzały domy w swojej wsi i składały życzenia. Z okazji Wielkanocy organizowano chodzenie z goiczkiem.

Od 2001 roku bierze udział w Śląskim Śpiewaniu - w 2003 roku otrzymał wyróżnienie I stopnia za piękny śpiew solisty. W tym samym roku występuje w teatrze w Cieszynie, a następnie w Zabrzu.

Od 2006 roku Oldze Heller pomaga Bogusława Madzia, a dzieciom akompaniuje kapela w składzie: Alojzy Nowak, Kazimierz Borgieł, Tomek Greń. Na skrzypcach przygrywał nieżyjący już Jan Nowaczek.

W 2007 roku zespół nagrał w Radiu Katowice piosenkę „Pięknaś ty wiosko” oraz wiersz „Tyś mnie momo nauczyła jak gronie miłować”. Jako solista wystąpił Bartosz Heller. Pod koniec lipca zespół wystąpił na żywo w TVP. W programie „Pytanie na śniadanie” zaprezentował tańce i przyśpiewki cieszyńskie.

W grudniu 2007 roku zespół brał udział w Gminnym Konkursie na Najlepszą Scenkę Góralską i zdobył I miejsce za widowisko „Przyszli my wom tu pokolyndować”. Ponadto bierze udział w wielu uroczystościach szkolnych i gminnych.


komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz

Facebook