Zespół Folklorystyczny Ślązaczek

image

Dziecięcy Zespół Folklorystyczny Ślązaczek został założony w Pałacu Młodzieży w Katowicach w 1990 roku. Skupia dziewczęta i chłopców uzdolnionych tanecznie i wokalnie, w wieku 6-18 lat. Jego zalążkiem był powstały w 1990 roku zespół wokalno-instrumentalny o nazwie Marakasy. Od 1994 roku grupa koncertuje już jako zespół folklorystyczny. Członkowie Ślązaczka to w większości mieszkańcy Katowic, ale zdarzają się także dzieci z okolicznych miast (Mysłowic, Siemianowic, Rudy Śląskiej, Mikołowa, Sosnowca).

Grupa występuje na licznych imprezach kulturalnych organizowanych przez Pałac Młodzieży, Urząd Miasta, Estradę Śląską czy Polski Związek Chórów i Orkiestr takich jak Europa Pokoju, Śląskie Gody, Trojak Śląski. Współpracuje z przedszkolami i szkołami. Bierze udział w, organizowanych przez zarząd PCK, koncertach charytatywnych na rzecz popularyzacji idei krwiodawstwa i pomocy dla niepełnosprawnych. Zespół koncertował również za granicą popularyzując polski folklor w Bratysławie (Słowacja, 1995), Tiszafured (Węgry, 1999), Wielkim Tyrnowie (Bułgaria, 2001).

Od 2004 roku pracuje w dwóch grupach - wokalnej i tanecznej. Grupą wokalną opiekuje się nauczyciel muzyki Bożena Czyż, a taneczną - choreograf Agnieszka Klimas.

Aktualny repertuar grupy tanecznej Ślązaczka obejmuje: opartą o rodzimy folklor Górnego Śląska suitę rozbarską, łowicką, wiązankę tańców Beskidu Śląskiego, lasowiackich (podregion Rzeszowa) i lubelskich oraz tańce narodowe: polonez i krakowiak.

Młodzież z grupy tanecznej każdej zimy wyjeżdża na tygodniowe warsztaty artystyczne do Zawoi, gdzie w godzinach dopołudniowych wypoczywa, chodząc po górach lub szalejąc na sankach czy nartach, a popołudniami ćwiczy na próbach kroki taneczne.


komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz

Facebook