Zespół Folkorystyczny Klepisko

image

Zespół Folklorystyczny Klepisko działa od 1980 roku. Jego instruktorem muzycznym i artystycznym jest Mieczysław Tkacz, laureat Nagrody im. Karola Miarki.

W swym repertuarze grupa posiada utwory ludowe z całej Polski, a głównie pieśni ziemi częstochowskiej i regionu śląskiego, ponadto widowiska obrzędowe w opracowaniu artystycznym np. sobótki, babski comber i wesele kłomnickie. W widowisku tym Klepisko wykonuje oryginalne pieśni ludowe, zanotowane w Kłomnicach i Rzekach Wielkich przez Edwarda Chłopeckiego w 1874 roku.

Zespół Folklorystyczny występował wielokrotnie na przeglądach krajowych, wojewódzkich i regionalnych. Był uczestnikiem 33. Tygodnia Kultury Beskidzkiej w 1996 roku. Jest uczestnikiem, organizowanych cyklicznie przez Gminny Ośrodek Kultury w Kłomnicach, Międzynarodowych Spotkań Folklorystycznych. W 2006 roku otrzymał Statuetkę Starosty Częstochowskiego „Za wybitne zasługi dla powiatu” w kategorii kultura. Zespół oraz instruktor byli nagradzani przez Wojewodę Częstochowskiego za całokształt działalności artystycznej za rok 1994 oraz 1997. Nagrywał audycje dla telewizji i radia.

Przy grupie działa również kapela Chłopoki z Klepiska.

Udział w ważniejszych imprezach, nagrody:
● 2. Krajowy Przegląd Zespołów Artystycznych, Kielce (1987) - IV miejsce
● 4. Krajowy Przegląd Zespołów Artystycznych, Kielce (1993) - I miejsce
● Międzywojewódzki Festiwal Folklorystyczny, Busko Zdrój (1996) - I miejsce
● Międzywojewódzki Przegląd Twórczości Artystycznej o tematyce Kościuszkowskiej, Racławice (1998) - II miejsce


komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz

Facebook