Zespół Pieśni i Tańca Beskid

image
  • Zespół Pieśni i Tańca Beskid
  • 43-300 Bielsko-Biała
  • ul. 1 Maja 12
  • tel.: 33-812-56-93
  • faks: 33-812-23-88
  • www.zpitbeskid.bielsko.pl

Zespół Pieśni i Tańca Beskid powstał w 1954 roku przy Zakładach Przemysłu Lniarskiego Lenko w Bielsku-Białej. Trzy lata później patronat nad nim przejął i do dziś sprawuje Dom Kultury Włókniarzy. Kierownictwem i choreografią zajmuje się Romana Polok, opracowaniem muzycznym Tadeusz Danisz.

 

Beskid liczy 40 członków tańczących i śpiewających. Niektórzy z nich grają jednocześnie w kapeli góralskiej Beskid. Działa również Dziecięca Kapela Ludowa Beskidek.

Zespół ma w programie tańce, przyśpiewki i melodie ludowe. Prezentuje folklor żywiecki, śląski, cieszyński, krakowski, sądecki, rzeszowski, łowicki oraz tańce narodowe. Dał niezliczone ilości koncertów w Polsce, Czechach i Słowacji, Szwajcarii, Austrii, Belgii, Francji, Bułgarii, Finlandii, Rosji, Niemczech, Grecji, Turcji, Włoszech, byłej Jugosławii i na Węgrzech. Uzyskał wiele nagród i wyróżnień na krajowych i zagranicznych festiwalach folklorystycznych.

 

Siedziba zespołu znajduje się w Miejskim Domu Kultury – Domu Kultury Włókniarzy.


komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz

Facebook