Zespół Pieśni i Tańca Przyrowskie Nutki z Przyrowa

  • Zespół Pieśni i Tańca Przyrowskie Nutki z Przyrowa
  • 42-248 Przyrów
  • ul. Częstochowska 7
  • tel.: 34-355-40-62

Zespół Folklorystyczny Przyrowskie Nutki jest stosunkowo młodym zespołem. Powstał w październiku 1998 roku. Zamysł utworzenia grupy zrodził się z chęci rozbudzenia i propagowania wśród dzieci i młodzieży zainteresowań tradycjami oraz sztuką ludową. Choreografem jest Małgorzata Mossakowska-Steinke, a akompaniatorem Bronisław Trejtowicz. Zespół wykonuje tańce z wielu regionów naszego kraju, m.in.: Śląska, Krakowa, Lublina oraz Rzeszowa.


komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz

Facebook