Zespół Pieśni i Tańca Pyrlik

Zespół Pieśni i Tańca Pyrlik powstał we wrześniu 1999 roku w Miejskim Domu Kultury Szopienice-Giszowiec. Kontynuuje działalność Zespołu Folklorystycznego Szopienice. Jego członkami są uczniowie Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego.

Pyrlik prezentuje i promuje bogaty folklor ziemi śląskiej w jego różnorodnych przejawach. W repertuarze grupy znajdują się tańce narodowe: krakowiak, kujawiak z oberkiem, tańce regionu Śląska Cieszyńskiego, tańce górali żywieckich, czardasz.

Na swoim koncie ma liczne sukcesy, m.in. nagrody na Festiwalu Śląskie Śpiewanie, Festiwalu Zespołów Folklorystycznych w Lubaczowie, Festiwalu Kultury Młodzieży w Katowicach. Dwukrotnie brała udział w Tygodniu Kultury Beskidzkiej. Gościła w Słowenii. Porywa widzów swoim temperamentem, żywiołowością wykonań, pięknym śpiewem i kostiumami.

powiązane miejsca kultury:


komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz

Facebook