Zespół Pieśni i Tańca Siemianowice

image

Obecnie choreografem zespołu jest Tomasz Dworak, kierownikiem muzycznym – Iwona Talatycka-Seman, a organizacyjnym – Anna Moj. Pod jej przewodnictwem grupa stale rozszerza swój repertuar – prezentuje muzykę ludową nie tylko Śląska, ale też innych regionów Polski.

 

Siedzibą zespołu jest Siemianowickie Centrum Kultury.

Do zespołu Siemianowice należą uczniowie gimnazjów, szkół średnich, studenci, jak również osoby czynne zawodowo. Istnieje także Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca Siemianowice.

ZPiT Siemianowice spotyka się w poniedziałki i środy.

 

Historia

 

Zespół istniał początkowo jako Towarzystwo Śpiewu Polskiego Kasyno. Powstał w 1910 roku z inicjatywy Konstantego Niestroja. Działalność Kasyna nie ograniczała się jedynie do twórczości artystycznej – organizowano również odczyty i deklamacje przypominające o ważnych wydarzeniach z historii Polski. Patriotyczny charakter Towarzystwa był powodem licznych niemieckich szykan, ale mimo trudności Kasyno przetrwało I wojnę światową. Szczególnie trudny dla nich okres to czas pomiędzy I wojną a powstaniami śląskimi - Kasyno działało jednak nieprzerwanie. W swym repertuarze miało także przedstawienia teatralne, między innymi wystawiło „Syna wolności” K. Nagora.

W wolnej Polsce Towarzystwo mogło swobodnie kontynuować działalność. W repertuarze, oprócz polskich pieśni, znalazły się również spektakle, operetki i przedstawienia inspirowane muzyką ludową. Szczególnym powodzeniem cieszyło się „Wesele na Górnym Śląsku” S. Ligonia.

Ćwierćwiecze swojej działalności zespół uświetnił koncertem oratoryjnym „Święty Jan Chrzciciel” ks. prof. Gajdy. Śpiewało wówczas 190 osób z towarzyszeniem orkiestry symfonicznej i katowickich solistów.

Po II wojnie Kasyno reaktywowało swoją działalność 4 marca 1945 roku – występami w bardzo lubianej audycji radiowej „Przy sobocie po robocie”. Dzięki słuchowisku chór zdobył wielką sympatię mieszkańców miasta i regionu.

1 kwietnia 1952 Zarząd Główny Związku Zawodowego Górników zmienił nazwę zespołu na Reprezentacyjny Chór Związku Zawodowego Górników. Trzy lata później powiększono go o tancerzy i orkiestrę, dzięki czemu zbliżył się do formuły zespołu pieśni i tańca. Wielkim sukcesem artystycznym była rewia „Fedrunek”, wystawiana z powodzeniem w całym kraju.

We wrześniu 1975 roku chór został przekształcony w Górniczy Zespół Pieśni i Tańca Siemianowice. Kierował nim wówczas Józef Zielina. W latach 80. koncertowali we Francji, NRD, Węgrzech, Bułgarii i Algierii

 

Program zespołu:

  • tańce z regionu śląskiego: suita śląska (Rozbark), suita śląska (Pszczyna)
  • suita tańców mieszczan żywieckich
  • tańce góralskie: Beskid Śląski
  • tańce narodowe: polonez z mazurem, krakowiak, kujawiak z oberkiem

 

Skład kapeli: akordeon, skrzypce I, skrzypce II, altówka, kontrabas, klarnet I, klarnet II


Zespół koncertuje w składzie 25–35 osób, jest to grupa taneczna, wokalna oraz kapela (w składzie 5–7 osób).

 

 

powiązane miejsca kultury:


komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz

Facebook