Zespół Pieśni i Tańca Śląsk im. Stanisława Hadyny

image

Zespół Pieśni i Tańca Śląsk to jeden z największych polskich zespołów folklorystycznych, który powołano decyzją Ministra Kultury i Sztuki w 1953 roku. Siedzibą grupy został zamek w Koszęcinie. Pomysłodawcą, założycielem Śląska i jego dyrektorem artystycznym był profesor Stanisław Hadyna - syn śląskiego nauczyciela muzyki i znanego zbieracza pieśni ludowych. Postanowił on założyć zespół, który oddałby całe bogactwo i oryginalność śląskiego folkloru i w tym celu spośród 12000 kandydatów wybrał najbardziej uzdolnionych i wrażliwych młodych ludzi.

Pierwsze tańce Śląska, pełne dynamiki i piękna, ułożyła do muzyki Stanisława Hadyny Elwira Kamińska, pierwszy choreograf Zespołu i jego baletmistrzyni. Jej artystyczne prace i osiągnięcia kontynuował jej asystent i czołowy tancerz zespołu Władysław Stefanik. Współpracownikami prof. Hadyny, nieżyjącego już dyrektora artystycznego i kompozytora programu, byli także Alina Ilnicka jako kierownik chóru oraz Józef Klimanek, kapelmistrz orkiestry. Obecnie funkcje te pełnią odpowiednio Jan Czechlewski jako kierownik baletu, Janusz Siadlak jako kierownik chóru i Danuta Smyła jako kierownik orkiestry. Od 1995 zastępcą prof. Hadyny i jego najbliższym współpracownikiem, a od stycznia 1999 roku - dyrektorem zespołu jest Adam Pastuch.

Wykorzystując możliwości lokalowe i merytoryczne Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk w 2001 roku utworzono instytucję rozpowszechniającą dziedzictwo kulturowe Śląska - Śląskie Centrum Edukacji Regionalnej. Rozpoczęło ono działalność w 2005 roku. Od 2006 roku w jego ramach działa Międzynarodowa Letnia Szkoła Tańca Współczesnego, a od 2007 roku - Śląska Letnia Szkoła Wokalna i organizowane są Warsztaty Polskich Tańców Ludowych i Narodowych.

Ambicją Zespołu jest prezentowanie zróżnicowanego folkloru z terenu Śląska. Z czasem Zespół włączył do swojego repertuaru inne polskie pieśni i tańce oraz opracowania oper, oratoriów i muzyki sakralnej.

Śląsk to niezwykła synteza muzyki, tańca i śpiewu o ludowych korzeniach, zjawisko budzące zachwyt, podziw i szacunek wśród odbiorców na całym świecie. Prezentują najwyższy poziom umiejętności wykonawczych. Znakiem firmowym Zespołu są perfekcjonizm i profesjonalizm. Orkiestra, chór, balet są dumą Śląska. Dbałość o szczegóły i koloryt strojów to kolejne atuty Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk.

Istnieje również Zespół Pieśni i Tańca Mały Śląsk.

Udział w ważniejszych imprezach, nagrody:
● Festiwal Muzyki Świata, Fivizzanno, Włochy (2001) - I nagroda w kategoriach tańca narodowego oraz tańca nowoczesnego
● Tytuł Firma z Jakością nadawany przez Polsko-Szwajcarskie Centrum Przedsiębiorczości w Katowicach oraz Izbę Rzemieślniczą Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach; tytuł ten przyznano Zespołowi, jako jedynej instytucji kultury (2001)
● Tytuł Wybitny Polski Eksporter, przyznawany przez branżowe pismo „Rynki Zagraniczne” Śląsk odebrał wyróżnienie jako pierwsza instytucja kultury (2002)
● Dyplom Ministra Spraw Zagranicznych za wybitne zasługi dla promocji Polski na świecie (2003)
● Orli Laur za krzewienie polskiej kultury za granicą (2004)
● Nagroda Godła Promocyjnego za promowanie Śląska w Polsce i na świecie - Śląski Oskar (2005)
● Honorowa Nagroda - Uskrzydlony za indywidualny wkład w dzieło rozwoju regionu w kategorii promocja Polski w Europie (2005)
● Dyplom Honorowy Fidelis Poloniae - wyraz uznania Małopolskiego Forum Współpracy Polonia za wybitne zasługi w umacnianiu więzi Polonii z krajem (2005)
● Złota Płyta za album „Karolinka” (2005)
● Złota Płyta za album „Święta noc” (2005)
● Złota Płyta za album „Bogurodzica” (2006)
● Nagroda im. Wojciecha Korfantego (2007)
● Nagroda Towarzystwa Przyjaciół Śląska w Warszawie (2007)
● Złota Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Śląskiego (2007)
● Medal Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Czeskiej (2007)
● Platynowa Płyta za album „Karolinka” (2008)


komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz

Facebook