Zespół Regionalny Czantoria

image
  • Zespół Regionalny Czantoria
  • 43-445 Dzięgielów, Leszna Górna
  • Świetlica Gminna w Lesznej Górnej
  • tel.: 33 858 64 08

Zespół powstał w 1965 roku z inicjatywy Ireny Klimczak, która od początku założenia do chwili obecnej jest kierownikiem organizacyjnym, choreografem i kierownikiem artystycznym.

 

„Czantoria” prezentuje autentyczny folklor Śląska Cieszyńskiego. Śpiewa piękne, rdzenne piosenki i przyśpiewki. Tańczy układy i stare tańce prezentując kroki i figury w ich autentycznej formie. W programie posiada wiele gawęd, które w trakcie koncertów prezentowane są w czystej cieszyńskiej gwarze z odpowiednim, dającym się wyczuć tylko w tym regionie, charakterystycznym akcentem i humorem.

 

Zespół występuje w strojach cieszyńskich. Niektóre z nich mają ponad 180 lat. Celem grupy jest propagowanie pięknych rodzinnych wartości. Zespół koncertuje na imprezach lokalnych, powiatowych, w domach wczasowych, sanatoriach i hotelach. Bierze udział w przeglądach i konkursach folklorystycznych, gawędziarskich i śpiewaczych (np. Gody Żywieckie, Tydzień Kultury Beskidzkiej). „Czantoria” przez 50 lat zaprezentowała ponad 2650 koncertów, a nagrodzona została około 60 razy.

 

Wiele nagród zgromadziła indywidualnie Irena Klimczak: w Jesenikach (Czechy) otrzymała brązowy medal za autentyczność wystawionego programu, w Kazimierzu nad Wisłą zdobyła 2. i 3. miejsce oraz wyróżnienie za swoją osobowość i piękny śpiew solowy. Jest ona również laureatką wielu odznaczeń i nagród m.in. Zasłużonego Działacza Kultury, Srebrnego i Złotego Krzyża przyznawanego przez Prezydenta RP, Srebrnej Cieszynianki. Otrzymała również nagrodę za całokształt pracy twórczej od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

powiązane miejsca kultury:


komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz

Facebook