Zespół Regionalny Dankowianie

  • Zespół Regionalny Dankowianie
  • 43-331 Dankowice
  • ul. św. Maksymiliana Kolbe 68
  • tel.: 504-736-808

Przy Kole Gospodyń Wiejskich w Dankowicach działa wokalno-taneczny zespół regionalny Dankowianie oraz zespół dziecięcy Mali Dankowianie. Kontynuują dorobek artystyczny grupy ludowej, założoneej przez Adolfa i Ludmiłę Kalicińskich w 1932 roku.

Stowarzyszenie kobiet pod patronatem Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wilamowicach podjęło się trudu stworzenia zespołu, mającego na celu prezentowanie ludowych pieśni i obrzędów z rejonu śląsko-cieszyńskiego. Grupa popularyzuje dawne piosenki, jak na przykład: „Dziś o naszych Dankowicach”, „Ta dankowska ziemia”, „Oj przez tę dankowską wieś”, „Chłopcy dankowianie”.

Zespół podtrzymuje tradycję organizowania dożynek dla rolników, które mają oryginalny i obrzędowy charakter. Co roku przygotowuje kolędy i pastorałki na okres bożonarodzeniowy. Uczestniczy we wszystkich uroczystościach religijnych i społecznych Dankowic.

W ramach wymiany kulturalnej, organizowanej przez MGOK Wilamowice, Dankowianie wyjeżdżali do Czech i Słowacji.

Udział w ważniejszych imprezach, nagrody:
● Tydzień Kultury Beskidzkiej (od 2003 roku)
● Przegląd Wiejskich Zespołów Artystycznych, Brenna
● 10. Międzynarodowy Przegląd Zespołów Regionalnych Złoty Kłos, Zebrzydowice - II miejsce w kategorii zespołów pieśni i tańca
● 5. i 6. Przegląd Zespołów Artystycznych, Mysłowice (2005, 2006) - I miejsce
● Międzynarodowy Przegląd Spółdzielczych Zespołów Artystycznych Tęcza Polska, Polanica Zdrój - wyróżnienie i nagroda rzeczowa


komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz

Facebook