Zespół Regionalny Wisła

image

Wisła to jeden z najstarszych zespołów Beskidu Śląskiego, którego korzenie sięgają lat 1935-1949, kiedy to działała Grupa Regionalna pod kierunkiem Jerzego Drozda. Pod obecną nazwą rozpoczęli swoją działalność w 1950 roku z inicjatywy Adama Niedoby, autora znanej pieśni „Szumi jawor”, która stała się hymnem górali beskidzkich. Oto fragment:

Szumi jawor, szumi i szumi łosika,
Nigdy nie zaginie górolsko muzyka,
Górolsko muzyka i górolski grani,
Nigdy nie zaginie w Beskidach śpiywani.

Znakomity muzyk, organizator, choreograf, autor pieśni i sztuk zrealizował między innymi widowiska pod tytułem „Fojtów Michoł”, „Złamana granica”, „Raubczyk”, „Razem, zespołem, gromadą” - wszystkie o określonej akcji scenicznej.

Niedoba był kierownikiem Wisły do 1972 roku. Kolejnymi opiekunami zostali Stefan Pojda, Bogusław Krzempek i Helena Pustówka, która obecnie zajmuje się opracowaniem artystycznym. W latach 1977-1980 współpracowała z zespołem Janina Marcinkowa, w latach 1977-1984 Karol Chmiel, a w okresie 1998-1999 Urszula Wiśniowska. Od 1998 roku grupa działa w ramach Towarzystwa Kulturalnego Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca.

Charakterystyczne dla tego 30-osobowego zespołu, któremu towarzyszy kapela góralska oraz trombita (unikalny instrument pasterski z tego terenu), jest przedstawianie na scenie obrzędów ludowych. W widowiskach „Dożynki”, „Stawiani moja” czy „Szkubaczki” grupa prezentuje wiślańskie przyśpiewki i tańce. Szczególnie widowiskowe są te wykonywane przez mężczyzn - pozwalają tancerzom wykazać się kunsztem sprawnościowym i aktorskim.

Wiślanie występowali i występują nadal na terenie całej Polski i w wielu krajach Europy. Festiwal Folkloru Górali Polskich w Żywcu czy Festiwal w Płocku to tylko niektóre wydarzenia, w których brali udział. Są zapraszani również za granicę. Koncertowali w Czechach, Danii, Francji, Holandii, Jugosławii, Niemczech, Słowacji, Turcji i we Włoszech.

W dorobku zespołu jest wiele nagród, z których należy wymienić Brązowe Serce i nagrodę instruktorską w Żywcu na Festiwalu Folkloru Górali Polskich, Palmę Mazowiecką w Płocku i Błękitną Wstęgę Wisły. Od 1963 roku zespół był gospodarzem Tygodnia Kultury Beskidzkiej, największej imprezy folklorystycznej w Europie.


komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz

Facebook