Zespół Śpiewaczy Stanowiczanki

image
  • Zespół Śpiewaczy Stanowiczanki
  • 44-230 Stanowice
  • ul. Kościelna 61

W 1975 roku, w trakcie przygotowań do Turnieju Wsi, zawiązała się grupa śpiewających członkiń Koła Gospodyń Wiejskich w Stanowicach, do której należały Krystyna Grudniak, Anna Piekarczyk, Maria Jaromin, Urszula Tic, Anna Kuczera, Eugenia Miketa i Maria Stanięda. W ramach prezentacji zaśpiewały stare pieśni zapamiętane z dzieciństwa.

Po turnieju panie spotykały się w dalszym ciągu, aż wreszcie postanowiły założyć zespół śpiewaczy. Uczyły się ciągle nowych piosenek. Każda z członkiń pytała znajomych i krewnych, a w szczególności dziadków o dawne, zapomniane piosenki. Obecnie wykonują około 100 różnych pieśni.

Założycielką i kierowniczką grupy była Maria Stanięda, ówczesna przewodnicząca KGW w Stanowicach. Przez wiele lat pełniła tę funkcję z powodzeniem. Następnie przewodnictwo objęła Elfryda Lanuszna. Od 1996 roku do dnia dzisiejszego zespołem opiekuje się Wiktor Kowol.

Przez te wszystkie lata zespołowi przygrywali Bogusława Piwowarczyk, Piotr Cybułka, Stefania Penkała, Irena Pogocka, Stanisław Szary, Gerard Cyroń, Anna Jędrzejak.

Stanowiczanki uświetniają różne uroczystości, np. Święto Wsi Polskiej, Turniej Wsi, Dni Leszczyn, Dzień Kobiet, Dzień Matki, Dzień Seniora, dożynki, wszystkie uroczystości państwowe w swojej gminie, a także uroczystości kościelne.

Brały udział w Sobótkach Zagłębiowskich w Będzinie i wielokrotnie w przeglądach: Zespołów Regionalnych w Chorzowie, Zespołów Kół Gospodyń Wiejskich w Łaziskach, Zespołów Ludowych w Czechowicach, Górniczych Orkiestr Dętych w Buku, Zespołów Artystycznych w Żorach, Mysłowicach, Wodzisławiu. Istotnym wydarzeniem był coroczny udział w Międzynarodowym Przeglądzie Zespołów Regionalnych Złoty Kłos pod patronatem Marszałka Województwa Śląskiego. Na jednej z takich imprez Stanowiczanki otrzymały zaproszenie do udziału w warsztatach śpiewaczych. W przeglądzie organizowanym w ramach Dni Leszczyn w 1990 roku pod opieką Anny Jędrzejak zdobyły I miejsce i puchar burmistrza. W 2001 roku, w Wojewódzkim Przeglądzie Wiejskich Zespołów Artystycznych w Brennej Stanowiczanki wyśpiewały wyróżnienie i nagrodę pieniężną. Zdobyta w Brennej popularność zaowocowała zaproszeniami do występów nawet na uroczystościach weselnych. Często także swoimi pieśniami uświetniały Dni Otwartych Drzwi w Centrum Doradztwa Rolniczego w Mikołowie-Śmiłowicach. Utorowały w ten sposób drogę innym zespołom z terenów Czerwionki-Leszczyn.

W 2002 roku pieśni Stanowiczanek zostały nagrane na płycie, wydanej staraniem Miejskiego Ośrodka Kultury w Czerwionce-Leszczynach.

29 grudnia 2005 roku zespół wyróżniony został statuetką Karolinka przyznawaną za wybitne zasługi i osiągnięcia dla gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny.


komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz

Facebook