Zespół Akordeonistów im. E. Huloka

image

Zespół Akordeonistów im. E. Huloka to wyjątkowa amatorska grupa z bogatym dorobkiem artystycznym, która podtrzymuje muzyczne tradycje Górnego Śląska. Ich aktualny repertuar jest bardzo różnorodny. Obejmuje muzykę ludową, poważną i rozrywkową oraz utwory sakralne i okolicznościowe.

Ich historia rozpoczęła się lutym 1947 roku, kiedy to stanowisko kierownika świetlicy Kopalni Węgla Kamiennego Karol przy ul. Bytomskiej w Rudzie Śląskiej-Orzegów objął Emil Hulok. Od początku stawiał Akordeonistom ambitne cele, zapraszając na koncerty wybitnych muzyków, m.in. prof. Nabbe, nauczyciela słynnego dra hab. Marka Andryska.

Pierwszym dyrygentem, kompozytorem i aranżerem zespołu był młody, utalentowany uczeń Liceum Muzycznego w Katowicach - Ryszard Panic. Pod jego kierownictwem grupa odnosiła pierwsze sukcesy, zdobywając wielokrotnie najwyższe nagrody, m.in. I miejsce na Ogólnopolskim Konkursie Orkiestr Świetlicowych we Wrocławiu w 1948 roku. W tym okresie Akordeoniści koncertowali między innymi w Teatrze Polskim w Warszawie w 1949 i 1952 roku. W archiwum obecnego dyrygenta znajduje się również zdjęcie z lat 50., zrobione podczas 5. Światowego Festiwalu Młodzieży i Studentów w Warszawie z odwiedzającym wówczas Polskę premierem Indii, Jeverhalem Nehru i jego córką, Indirą Ghandi. Zespół wzbudził także zainteresowanie ekipy „Fox Novieton News” z USA, dla której w plenerach Rudy Śląskiej-Orzegów dokonał nagrania.

W latach 70. i 80. zespół zmienił nazwę na Zespół Akordeonistów przy KWK Szombierki, a następnie Centrum-Szombierki. Zdobył m.in. I miejsce w eliminacjach Wojewódzkiego Przeglądu Szkolnych Zespołów Artystycznych w kategorii „S” w latach 1988-1990, Puchar Ministra Górnictwa podczas Przeglądu Górniczych Zespołów Dziecięcych w Katowicach i najwyższą lokatę w kategorii zespołów instrumentalnych w przeglądzie Bytomska Jesień.

Zespół wielokrotnie gościł za granicą: w Niemczech z okazji jubileuszu firmy Leiber (2003), na 3. Festiwalu Młodzieży Demokratycznej w Berlinie (1951), na imprezach w ramach święta miasta Mittenwalde (1996), dwukrotnie w Czechach, gdzie dał wspólny koncert z Dziecięcym Zespołem Pieśni i Tańca Rudzianie (1994), dwukrotnie w Danii koncertując m.in. ze Stowarzyszeniem Chóru Mieszanego Słowiczek z Rudy Śląskiej-Wirek (1995), dwukrotnie w Austrii - w Ambasadzie Polskiej w Wiedniu (2001), na Ukrainie (1989), Litwie (2001), w Słowacji, Szwecji (1997) oraz we Włoszech (2005).

Z towarzyszeniem grupy występowali różni artyści: kabaret Rak, Tomasz Grzyb (akordeon), Robert i Tomasz Kier (akordeon), Arkadiusz Kuś (ksylofon), Agnieszka Makowska (ksylofon), Jarosław Majda (gitara, trąbka), Daniel Mientus (ksylofon), Eugeniusz Wit (trąbka, akordeon).

W latach 80. podporą dyrygenta był Eugeniusz Wit. Następnie jego funkcję obejmowały Joanna Krawiec, Ewa Bożek i Ewa Zawada. W ostatnich latach oficjalnymi instruktorami zostali Mirosław Krause i Tomasz Grzyb.

Do tradycji przeszedł zwyczaj organizowania koncertów świąteczno-noworocznych, dedykowanych rodzicom młodych Akordeonistów.


komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz

Facebook