Studio Piosenki w Kłomnicach

Studio Piosenki jest miejscem gdzie każdy młody człowiek może realizować swoje pasje muzyczne poprzez śpiew, ale także grę na instrumentach. Tutaj można miło spędzić czas łącząc naukę z zabawą, nawiązując znajomości i przyjaźnie, podróżując na różne festiwale, przeglądy i konkursy muzyczne. Na zajęcia uczęszczają przedszkolaki, uczniowie z podstawówki, gimnazjum i liceum.

Celem Studia jest rozwinięcie możliwości wokalnych (indywidualnych oraz zespołowych), umuzykalnienie, poszerzanie znajomości literatury wokalnej - w tym nauka piosenek, pomoc w rozwijaniu własnej twórczości, przygotowanie do występów publicznych.

Na próbach pracuje się nad prawidłową emisją głosu w oparciu o najnowsze techniki, intonacją, postawą śpiewaczą, dykcją oraz wolumenem głosu, poprawnym śpiewaniem przez mikrofon, interpretacją piosenki, poczuciem rytmu, interpretacją, ruchem scenicznym i świadomością sceniczną. Młodzież ćwiczy z podkładem oraz z żywym akompaniamentem, z mikrofonem i bez mikrofonu; zarówno solo, jak i w grupach. Uczniowie klas IV-VI utworzyli zespół wokalno-instrumentalny Skrzydlate Garnki, w którym każdy równocześnie śpiewa i gra na instrumencie muzycznym.

Kierownikiem Studia Piosenki w Kłomnicach jest Joanna Kluczniak, absolwentka Wychowania Muzycznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, a także Podyplomowego Studium Emisji Głosu Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.


komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz

Facebook