Zespół Wokalny Music Joy

Music Joy liczy około 20 osób, głównie dziewcząt uczęszczających do szkoły podstawowej lub gimnazjum. Najważniejszym celem istnienia zespołu jest rozwijanie umiejętności wokalnych i aktorskich młodzieży, a także nauka ruchu scenicznego i tańca.

Na szczególną uwagę zasługują dwa spektakle muzyczne - „Margaritta” (2006) i „Afrykański wiatr” (2007). Autorem scenariusza i reżyserem obu widowisk jest Agnieszka Witomska. Akcja przedstawień toczy się wartko, a dialogi napisane są językiem typowym dla nastolatków. Oprawę muzyczną stanowią przeboje polskiej i światowej piosenki.

Zespół występował na koncertach okolicznościowych i festynach. Na Prezentacjach Artystycznych Dzieci i Młodzieży w Gliwicach zdobywał kolejno w latach: 2005 - wyróżnienie, 2006 - II miejsce, 2007 - III miejsce.


komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz

Facebook