Górnicza Orkiestra Dęta Bytom

image

Historia orkiestry zaczyna się przed rokiem 1920, kiedy to przy kościele Świętego Krzyża w Bytomiu-Miechowicach istniała grupa instrumentalistów, stanowiących późniejszy człon orkiestry. Orkiestrę założył górnik kopalni Franciszek Gyla w 1920 roku i jednocześnie został jej pierwszym kapelmistrzem. Istnienie orkiestry wiąże się ściśle z kopalnią Miechowice oraz górniczymi i muzycznymi tradycjami regionu.

W momencie powstania orkiestra liczyła 20 osób grających na własnych instrumentach, próby odbywały się w mieszkaniu kapelmistrza. Orkiestra grała głównie na górniczych i kościelnych świętach, pogrzebach, a także zagrała podczas Plebiscytu w 1921 roku. Jako ciekawostkę stanowiącą o sile tradycji należy dodać, że najmłodszym członkiem orkiestry był wówczas piętnastoletni Augustyn Słodczyk - górnik kopalni i ojciec obecnego kapelmistrza Józefa Słodczyka; drugim młodym muzykiem był Jerzy Bednarek - miechowiczanin. Podczas wojny, pomimo braku kapelmistrza, orkiestra nadal funkcjonowała, a próby odbywały się w cechowni kopalni. Po wojnie próby odbywały się w Domy Kultury Filar KWK Miechowice, a orkiestra koncertowała głównie na świętach państwowych i górniczych.

Rozkwit orkiestry nastąpił na początku lat osiemdziesiątych. W tym czasie orkiestra koncertowała już poza granicami kraju m.in. w byłym NRD, Czechosłowacji, na Węgrzech, kilkakrotnie w Austrii, Niemczech i we Włoszech. Spośród wielu nagród i osiągnięć orkiestry należy wymienić zdobyte medale: w 1987 roku na Światowym Festiwalu Orkiestr Dętych w Hamar w Norwegii orkiestra zdobyła Złoty Medal w konkurencji muzycznej oraz Brązowy Medal w konkurencji marszowej.

Miechowiccy muzycy koncertowali czterokrotnie dla papieża Jana Pawła II w Watykanie. Po raz pierwszy orkiestra odwiedziła papieża w 1989 roku - zagrała wtedy marsza polskiego w bazylice św. Piotra w Rzymie. Obecnie orkiestra również koncertuje za granicą. Tradycją stały się wyjazdy co dwa lata na Święto Folkloru w Karlsruhe oraz do Reclinghausen - miasta partnerskiego Bytomia.

W 1995 roku orkiestra przekształciła się w Stowarzyszenie Muzyczno-Kulturalne Górnicza Orkiestra Dęta Miechowice. Pierwszym Prezesem Stowarzyszenia został inżynier KWK Miechowice Czesław Wagner. Od 1996 roku prezesem jest przewodniczący NSZZ Solidarność KWK Bobrek-Miechowice Marek Klementowski. Obecny prezes już przed założeniem Stowarzyszenia w różny sposób pomagał miechowickiej orkiestrze i dzięki Jego uporowi oraz zaangażowaniu członków orkiestry wyremontowano budynek po dawnej stołówce, który w roku 2003 stał się własnością Stowarzyszenia.
Tam orkiestra ma swoją siedzibę, w której znajdują się pomieszczenia biurowe, sala prób oraz Izba Pamiątek, gdzie gromadzone są zdobyte przez muzyków liczne nagrody. Tam też przechowywane jest 9 tomów kronik, w których zapisywane są ważne wydarzenia z życia orkiestry.

W styczniu 2001 roku do Stowarzyszenia dołączyli muzycy orkiestry KWK Bobrek zasilając naszą orkiestrę, która w tej chwili liczy 65 członków, w tym 13 kobiet. Z początkiem marca 2007 roku dołączyli muzycy Orkiestry Dętej KWK Centrum'. Dzięki temu orkiestra liczy sobie aktualnie 103 muzyków, w tym aż 23 kobiet.


komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz

Facebook