Imielińska Orkiestra Dęta

Dokładna data powstania Imielińskiej Orkiestry Dętej w nie jest znana. Wiadomo, że początkowo tutejsi muzykanci grali w orkiestrze parafii chełmskiej, do której Imielin należał przez ponad 100 lat. Dopiero po wybudowaniu kościoła (1912) i erygowaniu parafii w Imielinie (1925) miejscowi muzycy zaczęli koncentrować się wokół własnej świątyni, upiększając lokalne uroczystości religijne. Pierwsza pisemna wzmianka o orkiestrze pochodzi z 1925 roku. W „Gościu Niedzielnym” z 19 lipca napisano m.in., że z okazji odpustu „podczas obiadu wykonał p. Sojka ze swą wyborną orkiestrą koncert przed plebanią”.


Prawdopodobnie pierwszym kapelmistrzem był zespołu był właśnie wspomniany Klemens Sojka. W orkiestrze grali także jego bracia oraz całe rodzinne klany muzyków – Drobców, Ryszków, Raków, Stadlerów, Koźlików, Stolorzy, Królów. Zespół nie ograniczał się tylko do gry w święta kościelne, ale występował również podczas uroczystości świeckich i towarzyskich, takich jak dożynki, imprezy Sokoła, zabawy, festyny. Orkiestra liczyła w tym czasie ok. 20 członków.


W okresie okupacji działalność zespołu ograniczała się jedynie do występów w imielińskim kościele. Po wojnie orkiestra wznowiła działalność, a kapelmistrzem został syn zmarłego w 1946 Klemensa – Józef Sojka, później zastąpiony przez Franciszka Wioskę. W latach 60. XX wieku ponownie kierownictwo zespołu objął Józef Sojka. Przez kilkanaście następnych lat działalność orkiestry ograniczała się praktycznie do świątecznego grania w kościele (Boże Narodzenie, Wielkanoc, Boże Ciało itp.) oraz do sporadycznych występów podczas różnego rodzaju imprez towarzyskich i rozrywkowych.


Radykalna zmiana nastąpiła w 1990 roku, kiedy zespół został objęty patronatem Związku Górnośląskiego i rozpoczęły się regularne próby w sali Świetlicy Środowiskowej. Kapelmistrz Józef Sojka wznowił nauczanie gry na instrumentach dętych, a trębacz Paweł Król został wydelegowany na kurs dyrygentów. Po śmierci J. Sojki kierownictwo zespołu objął Julian Gołupkiewicz z Jaworzna, a później wspomniany Paweł Król z Hołdunowa, który jednak zmarł przedwcześnie w roku 2008. Kapelmistrzem i kierownikiem artystycznym orkiestry został wtedy jego syn – Andrzej Król, zawodowy muzyk.

 

W 1995 roku, po odzyskaniu samorządności przez Imielin, orkiestra objęta została patronatem miasta. Od 2000 ma swoją siedzibę w Domu Kultury Sokolnia.


Obecnie zespół liczy ok. 40 członków i regularnie występuje podczas wszystkich uroczystości miejskich, dając średnio osiem koncertów w ciągu roku. Uczestniczy także w ważniejszych uroczystościach religijnych, nie tylko w Imielinie oraz powiatowych i wojewódzkich (Powiatowy Przegląd Orkiestr, Śląskie Gody).


Dzięki profesjonalnemu kierownictwu poziom zespołu stale rośnie, a w programach koncertów, obok zwyczajowych poleczek, walczyków czy marszy, pojawiają się ambitne, trudniejsze utwory, światowe przeboje, aranżacje muzyki klasycznej i filmowej.


Wydana w 2011 roku płyta jest pierwszym profesjonalnym zapisem gry Imielińskiej Orkiestry Dętej (staraniem Urzędu Miasta Imielin). Na krążku zamieszczono wybór ostatnich dokonań zespołu, który jest tylko niewielkim wycinkiem bogatego repertuaru orkiestry.


komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz

Facebook