Orkiestra Dęta przy Ochotniczej Straży Pożarnej Wilamowice

image

Początki orkiestry z Wilamowic sięgają XIX wieku. W roku 1890 miejscowy organista, Józef Foks rozpoczyna nauczanie gry na instrumentach. Wkrótce powstaje orkiestra dęta, która uświetnia uroczystości państwowe i kościelne. W 1935 roku z inicjatywy miejscowego fabrykanta, Stanisława Krzyżanowskiego zespół przyjmuje nazwę Orkiestry Strzeleckiej, a nauczycielem i zarazem kapelmistrzem zostaje Stanisław Formas. Po zakończeniu II wojny światowej grupa podlega zakładom lniarskim i nosi nazwę Orkiestry Fabrycznej. W 1962 roku umiera kapelmistrz Stanisław Formas, ale orkiestra nadal funkcjonuje.

W 1989 roku następuje odrodzenie zespołu, który przechodzi pod skrzydła Ochotniczej Straży Pożarnej. Naukę rozpoczyna grupa młodych osób, a orkiestrę prowadzi kapelmistrz Józef Mika. W krótkim czasie orkiestra zaczyna odnosić sukcesy na różnych konkursach i przeglądach, kwalifikując się w 1995 roku do udziału w 13. Ogólnopolskim Festiwalu Orkiestr OSP. W 2001 roku dochodzi do zmiany kapelmistrza i prezesa. Pałeczkę dyrygenta przejmuje absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie, Mariusz Płonka, a prezesem zostaje inż. Tomasz Zontek. Pod ich kierownictwem zespół zaczyna odnosić poważne sukcesy.

Udział w ważniejszych imprezach, nagrody:
● 14. Regionalny Przegląd Orkiestr OSP, Wadowice (1996) - Nagroda Ministra Kultury i Sztuki
● 16. Ogólnopolski Festiwal Orkiestr OSP, Połczyn-Zdrój (2001) - Nagroda Ośrodka Szkolenia Zawodowego Atma
● 5. Festiwal Orkiestr Dętych Złota Trąbka, Kozy (2002) - II miejsce
● 11. Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych Złota Lira, Rybnik (2002) - Wyróżnienie Specjalne
● 6. Festiwal Orkiestr Dętych Złota Trąbka, Kozy (2003) - I miejsce i Grand Prix
● 17. Ogólnopolski Festiwal Orkiestr OSP, Warszawa (2003) - Nagroda Specjalna przyznana przez Przedsiębiorstwo Państwowe Polskie Nagrania, nagranie repertuaru orkiestry oraz wydanie fonogramu
● 17. Ogólnopolski Festiwal Orkiestr OSP, Warszawa (2003) - I miejsce i Grand Prix
● 1. Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych Złota Trąbka, Kozy (2004) - I miejsce i Grand Prix
● 13. Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych Złota Lira, Rybnik (2004) - II miejsce
● 3. Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych Złota Trąbka, Kozy (2006) - I miejsce
● Międzynarodowy Konkurs Instrumentów Dętych, Mielec (2007) - Grand Prix
● 19. Ogólnopolski Festiwal Orkiestr Dętych OSP, Krynica Zdrój (2007) - I miejsce


komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz

Facebook