Orkiestra Dęta z Milówki

image

Początek istnienia Orkiestry Dętej z Milówki datuje się na rok 1909.

Od pierwszych lat swojej działalności zespół uświetniała wiele uroczystości religijnych i patriotycznych. Służąc społeczeństwu, wnet stała się chlubą całej gminy Milówka. Pierwszą orkiestrę, wtedy strażacką, założyli prezes Józef Szneider, naczelnik Franciszek Zyzak, nauczyciel Stanisław Milewski, zastępca naczelnika straży Michał Jeleśniański oraz Kazimierz Kierszonek, który został kierownikiem orkiestry.

W latach 1919-1938 grupa cieszyła się ogromnym powodzeniem, dlatego też wstępowali do niej nowi członkowie, a wśród nich: Stanisław Baran, Mieczysław Dróżdż, Tomasz i Stanisław Gabryelowie, Andrzej Golec, Michał Jeleśniański, Teofil Kaufman, Franc Matuszny, Władysław Michalski, Stańco, Józef Szczotka, Józef Wójtowicz, Antoni Zawada.

W latach 50. członkami zespołu byli: Stanisław Biegun, Karol Grzegorzek, Jan Talik, Tadeusz Kasperek, Stanisław Skowron, Władysław Kuśnierz, Stanisław Bieniek, Tomasz Dróżdż, Stanisław Maślanka, Jan Ciupka, Feliks Miodoński, Helena Tyc, Franciszka Motyka, Bolesław Kąkol, Józef Kąkol, Franciszek Pawlus, Michał Grzegorzek, Antoni Motyka, Stefan Golec (ojciec braci Golców), Jan Ciupka.

Na początku lat 60. z różnych przyczyn orkiestra przestała formalnie istnieć. Społeczeństwo, ceniące jej zasługi i przyzwyczajone do jej obecności w życiu kulturalnym, domagało się jej reaktywowania. Roli tej podjął się w 1968 roku Kazimierz Boryś - zawiadowca stacji PKP w Milówce, człowiek, którego zasług nie sposób przecenić. Był on nie tylko założycielem grupy, ale także wspaniałym wychowawcą i opiekunem młodych ludzi. Jego postawa pełna życzliwości, wyrozumiałości i zaangażowania sprawiła, że wielu chłopców, uczniów szkoły podstawowej, zaczęło naukę muzyki oraz gry na instrumentach. W początkowej fazie cenną pomocą służył mu Jan Jeleśniański. W nauce gry na instrumentach pomagał także Alojzy Krawczyk - kapelmistrz orkiestry górniczej kopalni Silesia. Wkrótce został głównym instruktorem.

Właściwego szlifu artystycznego nadała jednak orkiestrze dopiero pani mgr Irena Zając. Była dyrygentem, prowadziła próby zespołu. W dużej mierze jej zasługą są późniejsze sukcesy grupy w skali kraju.

Pierwszy publiczny występ odbył się w szkole w Milówce z okazji Dnia Nauczyciela w roku 1969. W roku 1970 grupa zdobyła I miejsce w eliminacjach zespołów artystycznych szkół podstawowych powiatu żywieckiego.

Członkami orkiestry w tym okresie byli m.in.: Henryk i Ludwik Kuśnierz, Zbigniew, Andrzej i Sylwester Białoń, Józef Bednarz, Józef Biegun, Józef Kąkol, Ryszard Wróbel, Zygmunt i Józef Grzegorzek, Wacław i Marian Skowron, Wiesław Boryś, Władysław Dróżdz, Bogusław Gawęda, Andrzej Kubica, Piotr Tlałka, Andrzej Szczotka, Stanisław i Kazimierz Krajcarz.

W trudnym dla zespołu czasie, po odejściu Borysia zespół poprowadził Józef Grzegorzek - w latach 1974-1977 i 1979-1987. Powołanie go do służby wojskowej w orkiestrze reprezentacyjnej spowodowało, że orkiestrę w latach 1977-1979 przeniesiono pod patronat Liceum Ogólnokształcącego w Milówce, a jej dyrygentem został Jerzy Lizak. Uświetniała wtedy uroczystości środowiskowe oraz kościelne, których nie przerwał nawet stan wojenny.

Największy jej rozwój nastąpił w latach 90. Od września 1987 roku instruktorem i kapelmistrzem został Czesław Szczotka. Odpowiednio przeprowadzony nabór i szkolenie spowodowały, że liczba członków, głównie dzieci oraz młodzieży, z roku na rok rosła.

Obecnie orkiestra liczy ponad 50 osób. Bierze udział w różnych przeglądach i festiwalach, organizowanych przez powiat, województwo oraz Zarząd Główny Związku OSP RP, zajmując czołowe miejsca. Dwukrotnie otrzymała Nagrodę Ministra Kultury i Sztuki „Za zasługi na rzecz upowszechniania kultury”. Uświetnia uroczystości gminne, państwowe oraz kościelne. Koncertowała także poza granicami kraju - w Słowacji, w ramach Dni Kultury Polskiej, w Watykanie dla Ojca Świętego z okazji 22. rocznicy pontyfikatu, w Lineburgu w ramach Dni Saksonii, na Węgrzech, w Komptendorf na Festiwalu Orkiestr w Niemczech.

W rocznicę pontyfikatu Jana Pawła II orkiestra wraz z chórem z Milówki zorganizowała koncert, by uczcić wybór Karola Wojtyły na papieża. Kolejny koncert został zorganizowany w rocznicę śmierci papieża, w którym wziął udział Chór Państwowej Szkoły Muzycznej z Wadowic pod batutą Elwiry Zając, z którym nagrała płytę wydaną w 2007 roku.

Ich repertuar jest bardzo różnorodny, począwszy od muzyki marszowej, rozrywkowej, po klasyczną i jazzową. Zaszczytem dla jej działalności jest fakt, że pierwsze kroki muzyczne stawiali tu sławni w całej Polsce bracia Łukasz i Paweł Golcowie.


komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz

Facebook