Strażacka Orkiestra Dęta Ożarowice

image
  • Strażacka Orkiestra Dęta Ożarowice
  • 42-624 Tąpkowice
  • ul. Zwycięstwa 17
  • tel.: 32-285-72-93
  • faks: 32-284-08-65
  • www.biok.pl
  • osbik@vp.pl

Orkiestra Dęta OSP w Ożarowicach powołana została 26 stycznia 1936 roku, lecz pierwszy nabór i szkolenie kandydatów rozpoczęły się już w 1932 - tak wynika z kroniki Straży Pożarnej w Ożarowicach. Pierwszym kapelmistrzem został Józef Duda. W 1938 roku orkiestra brała udział w pielgrzymce parafii Sączów do Częstochowy. Kres jej rozwojowi położył wybuch II wojny światowej. Jednak już niedługo po zakończeniu działań wojennych chciano ją reaktywować. Niestety, bez powodzenia. Dopiero w 1955 roku dzięki staraniom ówczesnego komendanta straży Stanisława Kocota nastąpił skuteczny nabór kandydatów do orkiestry. Kapelmistrzem 17-osobowego zespołu ponownie został Józef Duda. Od 1960 roku funkcję pełnił Stanisław Dyszy, a instruktorem został Piotr Nowak z Siemoni. Jesienią 1977 roku na wspólnym zebraniu zarządu OSP i członków orkiestry kapelmistrzem został wybrany Zdzisław Czapla.

Obecnie Orkiestra Dęta Ożarowice liczy 25 członków. Funkcję kapelmistrza i instruktora do chwili obecnej pełni Czapla. W latach 1981-1995 orkiestra brała udział w Wojewódzkich Przeglądach Strażackich Orkiestr Dętych. W roku 2000 oraz w latach 2002-2004 uczestniczyła w obchodach tradycyjnych Gwarków w Tarnowskich Górach, a 6 marca 2004 roku wystąpiła na 2. Śląskim Sejmiku Kobiecych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Tarnowskich Górach. Ponadto orkiestra bierze udział w uroczystościach strażackich, gminnych, kościelnych i innych na terenie gminy i nie tylko.


komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz

Facebook