Zabrzańskie Stowarzyszenie Kulturalne Załogowa Górnicza Orkiestra Dęta Makoszowy

image

Orkiestra Dęta Makoszowy została założona w 1906 roku wraz z powstaniem Kopalni Makoszowy. Jej dyrygentem od 1955 roku jest Henryk Mandrysz. Aktualnie zespół liczy ponad 70 muzyków. Należą do niego byli i obecni pracownicy Kopalni oraz profesjonaliści, nierzadko legitymujący się wyższym wykształceniem muzycznym.

Grupa koncertuje przy różnych okazjach. Oprócz tradycyjnego folkloru górniczego, wykonuje też inne gatunki muzyczne. Jednym z największych jej sukcesów było zajęcie I miejsca na Międzynarodowym Konkursie Orkiestr Dętych w Bösel (Niemcy) w kategoriach „najlepsza orkiestra koncertowa” oraz „najlepszy dyrygent konkursu”.

Zespół współpracuje z Wydziałem Kultury Urzędu Miejskiego w Zabrzu oraz Miejskim Ośrodkiem Kultury, w którym ma swoją siedzibę. W miesiącach letnich Orkiestrę można usłyszeć w Miejskim Ogrodzie Botanicznym oraz na imprezach kulturalnych organizowanych przez MOK.


komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz

Facebook