Grupa Artystyczna Konar

Grupa Artystyczna Konar wywodzi się z założonego w 1976 roku amatorskiego klubu plastycznego, działającego przy Zakładowym Domu Kultury Kopalni Węgla Kamiennego Rydułtowy. Założyło ją dziewięciu górników hobbystów, amatorów sztuki. Należeli do niej malarze: Adolf Koczy (pierwszy prezes grupy), Walenty Habram, Eugeniusz Ryszka, Franciszek Jaworek (również rzeźbiarz), Wacław Midor (uprawiający także metaloplastykę) oraz rzeźbiarze Alfred Piątek, Jan Demczyk i Feliks Śmieja. Pierwszy skład grupy nie był dziełem przypadku. Górnicy, którzy rozpoczęli działalność twórczą w klubie, utrzymywali wcześniej ze sobą kontakty. Wszyscy oni uczęszczali do Państwowego Ogniska Plastycznego, a ich mentorem był Ludwik Konarzewski senior, stąd też nazwa grupy Konar.

W trakcie długoletniej działalności Konaru zmieniali się członkowie i liczebność grupy. Od 1991 roku jej prezesem jest Piotr Lipina. W związku z przemianami zachodzącymi w kraju oraz w KWK Rydułtowy grupa podjęła starania o sformalizowanie swojej działalności i w 2004 roku wstąpiła w struktury rydułtowskiej organizacji pozarządowej - Towarzystwa Miłośników Rydułtów.

Od 2007 roku zarejestrowali się jako Grupa Artystyczna Konar (GAK). Obecnie jest ona otwarta na wiele dziedzin sztuki: malarstwo, rysunek, grafikę, fotografię, rzeźbę, poezję i prozę oraz sztuki teatralne, muzyczne.


komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz

Facebook