Grupa Janowska

image

Grupa Janowska – grupa malarzy amatorów z Janowa, założona w 1946 roku. Jej założycielem był Otton Klimczok, który po II wojnie światowej zaprosił do wspólnego malowania w świetlicy Teofila Ociepkę i innych. Później w latach 60. XX wieku grupa przeniosła się do Zakładowego Domu Kultury Kopalni Wieczorek. W 1956 roku, na 15 lat opiekę nad malarzami objął Zygmunt Lis – absolwent krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Po rezygnacji z funkcji opiekuna w latach 70. i 80. XX wieku opiekunami grupy byli: Barbara Kaczmarczyk, Adam Plackowski. Od 1989 do 2011 roku funkcję kierownika grupy przejął charyzmatyczny Helmut Matura, zaś po jego śmierci rolę tę objęła Sabina Pasoń. Od 2000 roku siedzibą grupy jest Miejski Dom Kultury Szopienice-Giszowiec przy ul. gen. J. Hallera 28. Obecnie artyści spotykają się w pracowni plastycznej dwa razy w tygodniu. Wśród artystów Grupy Janowskiej byli między innymi: Paweł Wróbel, wspomniany Teofil Ociepka, Ewald Gawlik, Józef Gajzler, Erwin Sówka i inni.

 

źródło: mdk.katowice.pl/grupa-janowska


komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz

Facebook