Grupa Twórcza Barwa

  • Grupa Twórcza Barwa
  • Jasienica
  • ul. Międzyrzecka 159
  • tel.: 33-815-24-51
  • faks: 33-815-30-02

Do Grupy Twórczej Barwa należą 24 osoby, w większości twórcy nieprofesjonalni. Uprawiają malarstwo sztalugowe, olejne, akwarele, pastele, grafikę, rzeźbę i hafty. Niektóre z prac inspirowane są beskidzką sztuką ludową. Ich twórczość prezentowana jest na wystawach organizowanych przez GOK. Od października 2000 roku Barwa posiada galerię Tunel, która znajduje się w Banku Spółdzielczym w Jasienicy (ul. Strumieńska 894).


komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz

Facebook