Pracownia Artystyczna Pod Preclem

Pracownia Artystyczna Pod Preclem przygotowuje uczniów zdających egzaminy do szkół artystycznych w zakresie rysunku i malarstwa. Kieruje swoją ofertę również do wszystkich osób zainteresowanych twórczym działaniem.

Warsztaty dla młodzieży obejmują zajęcia z rysunku i malarstwa artystycznego (praca z żywym modelem, kompozycje przestrzenne oraz prace w plenerze, architektura, pejzaż), grafiki warsztatowej (linoryt, monotypia, sucha igła, techniki eksperymentalne), form przestrzennych (rzeźba), świadomego posługiwania się środkami wyrazu plastycznego.

Zajęcia dla dzieci obejmują kształcenie i pogłębianie aktywności twórczej. Mają one możliwość poznania warsztatów: graficznego (linoryt, monotypia), malarskiego (akwarela, tempera, akryl, tusz, pastele), rysunkowego, rzeźbiarskiego.

Celem warsztatów plastycznych w pracowni jest stworzenie możliwości aktywnego spotkania dzieci i młodzieży ze sztuką, realizacja własnych pomysłów twórczych, pogłębienie wrażliwości estetycznej w przyjaznej atmosferze.


komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz

Facebook