Teatr Tańca Domino

image

Zespół jest laureatem wielu festiwali, przeglądów i konkursów tanecznych oraz teatralnych na szczeblu lokalnym, powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Jest stałym uczestnikiem imprez środowiskowych.

Jego repertuar to układy choreograficzne oparte na elementach tańca klasycznego, charakterystycznego, współczesnego. Warstwę muzyczną stanowią utwory zaczerpnięte z muzyki klasycznej, folkowej i współczesnej.

Treścią widowisk są popularne bajki i opowiadania. Do tej pory zespół zrealizował „Śnieżkę”, „Kopciuszka”, „Dziewczynkę z zapałkami”, „Królową Śniegu”.

Członkowie grupy to uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.


komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz

Facebook