Zespół Dyskotekowy Tep

image

Zespół działa w Miejskim Ośrodku Kultury w Radlinie od 1998 roku, liczy 20 osób w wieku od 9 do 12 lat. Tep prezentuje swój dorobek na takich imprezach okolicznościowych jak Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Dzień Mamy i Taty, Powitanie Wiosny. Bierze udział w przeglądach, konkursach i festynach rekreacyjnych.

Celem założycieli grupy jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży nawyku właściwej organizacji czasu wolnego i rozwijanie inwencji twórczej. Zajęcia takie uczą obowiązkowości, koleżeńskości, systematyczności i współodpowiedzialności za zadania podejmowane w grupie.


komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz

Facebook