Grupa Poetycka Nieregularni

Grupa liczy 17 osób. Jej działalność polega na opracowywaniu scenariuszy imprez, organizowaniu wieczorów poetyckich, prowadzeniu dyskusji. Prezentują rożne formy teatralne i kabaretowe. Zespół wystawił „Poemat o wielkim grzechu”, „Epizod z życia Abla”, „Romeo i Julia - wersja współczesna”. W 2000 Nieregularni założyli stowarzyszenie.


komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz

Facebook