Grupa Teatralna Neofobia

image

Neofobia istnieje od 2003 roku. Skupia dzieci i młodzież w wieku 12-20 lat. Członkowie grupy są nie tylko aktorami, ale również zajmują się w pełni realizacją przedstawień. Sami przygotowują kostiumy, charakteryzację, są odpowiedzialni za oprawę muzyczną i obsługę techniczną przedstawienia. Mają wpływ na kształt scenariusza.

Uczestnicy warsztatów teatralnych pracują nad wrażliwością, dobrą pamięcią, poprawną dykcją. Podczas zajęć mają możliwość wyrażania myśli i uczą się sposobów przekazywania różnych stanów emocjonalnych związanych z przeżyciami granych postaci. Tworzą też spektakle ruchowe, dzięki czemu stają się świadomi możliwości własnego ciała. Opanowują elementy ruchu scenicznego i pantomimy, ćwiczą dykcję i poprawną wymowę. Duży nacisk kładzie się na pracę z tekstem: z wierszem, prozą czy utworem dramatycznym. Zajęcia grupy czasami są też prowadzone metodą dramy.

Członkowie zespołu starają się zrealizować w roku szkolnym od dwóch do trzech spektakli teatralnych. Mają też możliwość dyskutowania nad problemami nurtującymi młodych ludzi. Poprzez twórcze myślenie i działanie nabywają umiejętności harmonijnego współżycia z otoczeniem. Praca w grupie dodaje większej pewności siebie.


komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz

Facebook