Grupa Teatralna Teoria Szarości

image

Grupa zaczęła działalność latem 2014 roku.

 

Od początku zajmuje się tylko i wyłącznie spektaklami autorskimi, a inspiracje do tworzenia bierze z życia społecznego- z zjawisk i zachowań nie do końca oczywistych, często nie przyjemnych.

 

Twórcami GT są Wojciech Franczyk oraz Jarosław Zieliński- obaj wywodzą się z teatru ruchu (z grup teatralnych Dawka Śmiertelna oraz Dytyramb).


komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz

Facebook