Stanąć przed Publicznością

Propozycja tego klubu teatralnego jest skierowana przede wszystkim do osób, które aktywność zawodową mają już za sobą, ale nadal chciałyby czynnie uczestniczyć w życiu swojego środowiska. Celem jest stworzenie grupy twórczej, w której motywem przewodnim byłaby działalność teatralna. Przedsięwzięcie ma również pozytywnie wpłynąć na nastawienie uczestników do samych siebie - pokazać, że nie są poza podstawowym nurtem życia, że żyją dla siebie, że każdy ma jakiś talent, pasję i że można osiągnąć szczęście poprzez twórczość i aktywność.

Tematyka zajęć:
● Polubić siebie
● Polubić dramat i poezję. Wybór projektu scenicznego
● Mówimy tak, żeby inni nas słuchali
● Mowa codzienna, a mowa sceniczna
● Sytuacje życia codziennego, a sytuacje sceniczne
● My, a odtwarzane przez nas postacie
● Praca z tekstem. Wspólne tworzenie rzeczywistości scenicznej
● Próby sytuacyjne
● Jak pracować nad rolą?
● Przygotowanie pozostałych części składowych spektaklu - dźwięk, scenografia, kostiumy
● Przygotowanie programu i zaproszeń
● Próby z dźwiękiem i oświetleniem
● Próba generalna
● Występy


komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz

Facebook