Tibiarum Scholares

Zespół Muzyki Dawnej Tibiarum Scholares powstał w 1993 roku w Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Pniowie z inicjatywy Pani Ireny Ewertowskiej-Mener pod nazwą Rezonansik. W 1995 roku patronat nad zespołem objął M-GOK w Toszku.

W repertuarze znajdują się głównie utwory renesansowe instrumentalne i instrumentalno- wokalne, wykonywane w kilku językach, m. in. łacińskim, polskim, włoskim, niemieckim i francuskim. W zespole wystepują dzieci, które doskonalą swoje umiejętności w zakresie gry na fletach, emisji głosu, dykcji i ruchu scenicznego.

Na swoim koncie Tibiarum Scholares ma liczne sukcesy. Jest laureatem festiwali i konkursów o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim.
Jest zdobywcą:


● na Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie -II mejsce
● I miejsca na Festiwalu Pieśni i Piosenki Obcojęzycznej w Knurowie,
● I miejsca na Wojewódzkim Festiwalu Młodzieży Szkolnej w Katowicach,
● I miejsca podczas Prezentacji Artystycznych w Gliwicach/Knurowie,
● I miejsca na Festiwalu Piosenki Niemieckiej w Pławniowicach,
● I miejsca na Wojewódzkim Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Wielowsi.

Na swym koncie zespół ma liczne nagrody m.in.: nagrodę Ministra Edukacji Narodowej, Prezydenta Miasta Gliwice oraz nagrodę Starosty Świętokrzyskiego.

Brał udział w imprezach środowiskowych oraz o zasięgu ogólnopolskim m. in.: Międzynarodowych Spotkaniach z Muzyką Dawną w Świerardowie - Zdroju, Ogólnopolskich Młodzieżowych Spotkaniach z Muzyką Dawną w Starachowicach, Polkowicach, Bierzowniku i Żywcu.
Zespół koncertował w Niemczech, Czechach, na Węgrzech oraz we Włoszech w ramach Światowych Dni Młodzieży.


komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz

Facebook