tag: Czwartkowe Wieczory z Chórem Filharmonii Częstochowskiej Collegium Cantorum znalezionych wyników: 13

Wiosna, ach to ty

Barwy liryki chóralnej online

Filharmonia Częstochowska zaprasza 22 kwietnia na czwartkowy wieczór z chórem Collegium Cantorum – w formie emisji online. >>

Czwartkowy Wieczór z Chórem w wersji online już 14 maja

Chór Filharmonii Częstochowskiej Collegium Cantorum zaprasza 14 maja na koncert „Melodie, do których warto wracać”, w formie transmisji na platformie Youtube. >>

Oskarowe melodie

Francis Poulenc i jego epoka

Karnawał trwa!

O, ziemio polska

Broadway kameralnie

Koncert z cyklu Czwartkowe Wieczory z Chórem Filharmonii Częstochowskiej Collegium Cantorum. >>

Europejska muzyka chóralna

Koncert z cyklu Czwartkowe Wieczory z Chórem Filharmonii Częstochowskiej Collegium Cantorum. >>

Barokowe bajania

Koncert z cyklu Czwartkowe Wieczory z Chórem Filharmonii Częstochowskiej Collegium Cantorum. >>

Karnawał trwa w Filharmonii Częstochowskiej

Filharmonia Częstochowska zaprasza na koncert „Karnawał trwa!” w ramach Czwartkowych Wieczorów z Chórem Collegium Cantorum. >>

Koncert z niespodzianką

Mimo, że sezon już się kończy i nadszedł czas ostatniego Czwartkowego Wieczoru z Chórem Filharmonii Częstohowskiej nie wytracamy tempa i szykujemy dla swojej publiczności wyjątkowy koncert zamykający ten niezwykły muzyczny cykl. „Koncert z Niespodzianką” bo tak >>

Koncert z niespodzianką | Czwartkowe Wieczory z Chórem Filharmonii Częstochowskiej Collegium Cantorum


Facebook