tag: Gwarki znalezionych wyników: 2

Gwarki 2019

„Gwarki” to jedno z największych cyklicznych wydarzeń organizowanych w Tarnowskich Górach. Święto nawiązuje do „zabaw i komedyj” podczas jarmarków miejskich. >>

Gwarki 2016

To jedno z największych cyklicznych wydarzeń kul­turalno-historycznych, które od lat przyciąga mieszkańców Górnego Śląska. Nawiązuje do przy­wileju nadanego miastu w 1599 roku, na mocy któ­rego gród gwarków miał prawo urządzania >>

Facebook